tuyen-dung

TUYỂN DỤNG LOLI GROUP

tuyen-dung

Dưới đây là những vị trí mà LOLI cần tuyển. Nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu LOLI đến toàn thể khách hàng, chúng tôi cần tuyển những ứng viên ưu tú, lành nghề để cùng chúng tôi phát triển LOLI GROUP thành một đơn vị thi công hàng đầu trong lĩnh vực nội thất hiện đại trong và ngoài nước. 


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Ngày đăng 02-05-2019

Ngày hết hạn 30-05-2022

Số lượng 5

TUYỂN THỢ RÁP RÈM

Ngày đăng 02-05-2019

Ngày hết hạn 01-08-2019

Số lượng 2

TUYỂN THỢ MAY RÈM CỬA/SOFA

Ngày đăng 02-05-2019

Ngày hết hạn 01-08-2019

Số lượng 4

TUYỂN THỢ ĐÓNG, BỌC SOFA

Ngày đăng 02-05-2019

Ngày hết hạn 01-08-2019

Số lượng 10