tuyen-dung

TUYỂN DỤNG LOLI GROUP

tuyen-dung

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của khách hàng, LOLI GROUP cần mở rộng bộ máy nhân sự với các vị trí tuyển dụng sau: